ForResult – online marketing partner

Definities marketingbegrippen

Hieronder vindt u een lijst termen die vaak in de marketingwereld worden gebruikt. Bij alle termen staat een duidelijke definitie van deze begrippen weergegeven. De lijst wordt steeds aangevuld door de marketingexperts van Forresult.

Actieve merkbekendheid
Een consument kan de merknaam, zonder hulp, uit eigen geheugen noemen.

AdWords
AdWords is de oude naam van het betaalde advertentieprogramma van Google Ads. De advertenties worden getoond bovenaan de gewone organische zoekmachineresultaten.

AdWords-campagne
Het geheel van zoektermen, trefwoorden en tekst-advertenties in het advertentieprogramma Google AdWords. Een zoekmachine campagne wordt vaak gedaan met behulp van een Google Ads campagne.

Affiliate-marketing
Bij deze vorm van internetmarketing belonen adverteerders hun partners (affiliates) voor de gegenereerde verkopen of doorgeklikte bezoekers. Affiliates plaatsen advertenties op hun website om zodoende kliks en verkopen te behalen.

AIDA model
Attention, Interest, Desire & Action. Aan deze vier kenmerken moet een commerciële uiting voldoen.

Blog
“Blog” is de afkorting van “weblog”. Dit is de naam voor een website (of een sub-deel van een website) waarop regelmatig nieuwe berichten worden geplaatst. Een blog wordt vaak gedeeld voor het delen van nieuwsberichten of voor het informeren van bezoekers van de site over een specifiek onderwerp.

Business-to-business reclame
Reclame die is gericht op de zakelijke markt. Door de verschillende doelgroepen wijkt deze vorm van reclame vaak af van de gebruikelijke consumentenreclame.

Click
Een click is de registratie van het feit dat iemand op een advertentie heeft geklikt en daarmee de achterliggende informatie opvraagt. Bij Google AdWords betaal je per click op je advertentie.

CMS
CMS is de afkorting van “content management system” (internationaal) of “contentmanagementsysteem (Nederlands). Een CMS is een systeem waarmee eenvoudig de inhoud van een website kan worden beheerd, zonder dat daarvoor kennis van programmeertaal noodzakelijk is. Alle websites van ForResult maken gebruik van een CMS.

Consideration set
Producten of merken die een consument als alternatieven aanvaardbaar vindt en overweegt te kopen om een bepaalde behoefte te bevredigen.

Consumentenmarketing
Bij deze nieuwe tak in de marketingbranche wordt de nadruk gelegd op het beïnvloeden van de onbewuste gedachtes van een consument, met als doel om marketinguitingen effectiever te maken.

Consumentenpsycholoog
Een consumentenpsycholoog is gespecialiseerd in het (online) koopgedrag van consumenten. Daarnaast worden marketinguitingen vanuit een psychologische invalshoek bekeken, geanalyseerd en verbeterd.

Consumentenpsychologie
Consumentenpsychologie is een nieuwe tak in de marketingbranche, waarbij de nadruk wordt gelegd op de psyche van de consumenten. In de consumentenpsychologie draait het om het inzetten van psychologische beïnvloedingstechnieken om marketinguitingen effectiever te maken.

Content Management System
Een content management system of contentmanagementsysteem wordt gebruikt voor het onderhouden van de inhoud van een website of webshop. Content management system wordt meestal afgekort tot “CMS”. Websites met een CMS kunnen eenvoudig worden onderhouden door de gebruiker, ook zonder kennis van programmeer- en opmaaktalen. Alle websites van Forresult maken gebruik van een contentmanagementsysteem waarmee de website eenvoudig kan worden onderhouden.

Conversie
Conversie is de omzetting van een websitebezoeker naar een vooraf bepaald doel. Bijvoorbeeld een bestelling, offerte-aanvraag, inschrijving voor een nieuwsbrief of het downloaden van een brochure. Conversies kun je instellen en meten in bijvoorbeeld Google Analytics.

Conversieratio
Het conversieratio is het percentage van de websitebezoekers dat overgaat tot conversie. Dit geeft aan hoe overtuigend de website is. Het conversieratio wordt ook wel “conversiepercentage” genoemd.

Conversie-optimalisatie
Het verbeteren van een website met als doel het verhogen van het conversieratio. Forresult is expert in conversie-optimalisatie

CPC
Cost Per Click. De prijs die je moet betalen wanneer iemand op je advertentie klikt. Wanneer er niemand op de advertentie klikt, betaal je dus ook niks.

Digitale nieuwsbrief
Een nieuwsbrief via e-mail. E-mailmarketing kan een methode zijn om regelmatig onder de aandacht te komen bij (potentiële of bestaande) klanten. Om iemand een digitale nieuwsbrief te mogen sturen, is diens toestemming vereist. Bestaande klanten mag je zonder hun expliciete toestemming mailen, echter moet de nieuwsbrief dan wel gerelateerd zijn aan de diensten of producten die ze bij je hebben afgenomen.

Doelgroep
Een groep van mogelijke afnemers van een product of dienst waarop de marketingcommunicatie zich richt.

E-commerce
E-commerce is het geheel van kopen en verkopen via internet. Deze handel vindt onder andere plaats via webshops.

E-mailmarketing
E-mailmarketing is het promoten van producten of diensten via e-mail. Dit gebeurt meestal door middel van een digitale nieuwsbrief. E-mailmarketing is een goede methode om periodiek een contactmoment aan te gaan met (potentiële of bestaande) klanten en valt onder “internetmarketing”.

Foot-in-the-Door techniek
Dit is een verkooptechniek waarbij de klant eerst een klein verzoek krijgt, waar hij/zij doorgaans op in zal gaan. Daarna krijgt de klant een gerelateerd groter verzoek (het doelverzoek). Door deze verkooptechniek toe te passen gaan meer mensen in op het doelverzoek.

Gesponsorde zoekresultaten
De zoekresultaten in de zoekmachine op basis van betaling. Bij Google betreft dit de advertenties bovenaan de zoekpagina en in de zijbalk. Voor adverteren in Google wordt gebruik gemaakt van Google AdWords.

Google AdWords
Google AdWords is het betaalde advertentieprogramma van Google. De advertenties worden getoond rechts naast en bovenaan de gewone zoekmachineresultaten.

Google Analytics
Google Analytics is software om websitestatistieken te analyseren. Met dit statistiekenprogramma van Google kan het gedrag van websitebezoekers specifiek worden onderzocht.

Google optimalisatie
Bij Google optimalisatie worden verschillende technieken ingezet met als doel een website te laten stijgen in de ranking van Google. Een hogere ranking levert meer vertoningen en meer bezoekers op je website.

Google zoekmachine-optimalisatie
Bij Google zoekmachine-optimalisatie worden verschillende technieken ingezet met als doel dat een website stijgt in de zoekmachineresultaten van Google. Een hogere ranking levert meer vertoningen en meer bezoekers op je website. Zoekmachine-optimalisatie wordt ook wel “SEO” genoemd.

Internetbureau
Een internetbureau ontwerpt en ontwikkelt internettoepassingen zoals websites, webshops en webapplicaties. Ook internetmarketing advies, conversie-optimalisatie en zoekmachinemarketing vallen onder diensten die een internetbureau aanbiedt.

Internetmarketing
Internetmarketing is de verzamelnaam voor het onder de aandacht brengen van producten, diensten en bedrijven via internet. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld zoekmachinemarketing, banners, e-mailmarketing, affliate-marketing en conversie-optimalisatie.

Internetmarketingstrategie
Een internetmarketingstrategie is een doelmatig plan van aanpak met als doel het promoten van een bedrijf, product of dienst via het internet. Een internetmarketingstrategie kan zich uitspreiden over meerdere kanalen en middelen, bijvoorbeeld: de website, zoekmachine-optimalisatie, social media marketing, webcare, adverteren en e-mailmarketing.

Internetmarketingbureau
Een internetmarketingbureau ontwerpt en ontwikkelt internettoepassingen zoals webshops, websites en webapplicaties. Ook behoren zoekmachinemarketing, internetmarketingadvies en conversie-optimalisatie tot het dienstenaanbod.

Internetmarketing
Internetmarketing is de verzamelnaam voor het onder de aandacht brengen van bedrijven, producten en diensten middels internet. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van zoekmachinemarketing, banners of e-mailmarketing.

Keyword
Keyword is een ander woord voor zoekwoord. Deze term wordt gebruikt om de zoekopdracht te omschrijven waarop mensen zoeken in de zoekmachines. In zoekmachine-optimalisatie worden steeds de prestaties van verschillende relevante keywords gemeten en verbeterd.

Linkbuilding
Linkbuilding is het verhogen van het aantal links die verwijzen naar een website. Het doel van linkbuilding is het trekken van meer bezoekers naar de website en het verbeteren van de positie in de zoekmachineranking. Bij kwalitatieve linkbuilding wordt rekening gehouden met de relevantie en kwaliteit van de pagina waarvandaan een link wordt geplaatst.

Marketing
Marketing is een verzameling van processen voor het creëren, communiceren en leveren van waarde voor klanten en voor het beheersen van de klantenrelaties op manieren die gunstig zijn voor de organisatie en haar stakeholders.

Marketingadvies
Het geven van raad en suggesties over een keuze en het inzetten van marketingactiviteiten. Marketingadvies kan heel algemeen zijn, maar ook specifieke kanalen of middelen betreffen (zoals bijvoorbeeld de online marketing of social media marketing).

Marketingbureau
Een marketingbureau ontwikkelt en adviseert bedrijven over hun keuze van marketingactiviteiten en helpt bij de uitvoering hier van. Forresult is bijvoorbeeld een marketingbureau dat zich specifiek bezighoudt met internetmarketing.

Marketingconsultancy
Een marketingconsultancy bedrijf adviseert over de keuze, ontwikkeling en uitvoering van marketinguitingen aan derden.

Marketingconsultant
Een marketingconsultant adviseert over de keuze, ontwikkeling en uitvoering van marketinguitingen aan derden.

Marketingman
Algemene term voor een marketeer. Tevens is Marketingman de oude naam van Forresult, een internetmarketing-bureau gevestigd in Enschede.

Marketingmix
De combinatie en afstemming van marketinginstrumenten die door een organisatie wordt gebruikt om één of meer doelgroepen te benaderen. Vaak onderscheidt men vier P’s: Product, Plaats, Promotie en Prijs.

Marketingplan
In een marketingplan staat beschreven hoe je een doelgroep benadert om je product of dienst onder de aandacht te brengen.

Marketingpsychologie
Het inzetten van psychologische beïnvloedingstechnieken om marketinguitingen effectiever te maken.

Marktsegment
Deel van de afzetmarkt. Deze bestaat uit een groep gelijksoortige afnemers.

Marktsegmentatie
Het bepalen van groepen mensen die gelijk zijn op één of verschillende manieren. Dit kunnen gedragsmatige, culturele, demografische of andere variabelen zijn. Op deze kleinere delen kan specifiekere marketing worden gericht.

Marketingtools
Marketingtools zijn marketinginstrumenten die ingezet kunnen worden om de marketinguitingen te vervaardigen.

Merkattitude
De houding van een consument of meerdere consumenten ten opzichte van een merk.

Merkbekendheid
De actieve of passieve kennis van een merknaam.

Online marketing
Online marketing is de verzamelnaam voor het onder de aandacht brengen van bedrijven, producten en diensten via internet. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld promotie van websites met behulp van onder andere e-mailmarketing, zoekmachine-optimalisatie en banners.

Optimalisatie zoekmachine
Het inzetten van verschillende technieken met als doel om een website te laten stijgen in de zoekmachineranking.

Overtuigingspsychologie
Overtuigingspsychologie is het inzetten van beïnvloedingstechnieken die gericht zijn op de psyche van een ander, waarbij het doel is om de ander te overtuigen.

Positie zoekmachine
De zoekmachinepositie van een website is af te leiden uit de zoekmachineresultaten. Na het invoeren van een zoekterm is te bepalen op welke plek een website staat in de ranking. De zoekresultaten in Google (zoekmachine voor 93% van de zoekopdrachten via desktop-computers tot zelfs 98% via tablets en smartphones) worden altijd individueel samengesteld op basis van o.a. locatie en geschiedenis. Het is daardoor mogelijk dat de positie van computer tot computer en van gebruiker tot gebruiker varieert.

Reclamebureau
Een bedrijf dat reclamecampagnes verzorgt. Het kan hierbij gaan om het uitdenken, ontwikkelen en uitvoeren van reclame-uitingen.

SEA
Dit is de afkorting van ‘Search Engine Advertising’. Dit omvat de zoekresultaten waarbij betaald wordt als er op de link geklikt wordt. Google heeft hier ‘Search Ads’ voor.

Search engine
Een searh engine is een grote database met daarin informatie waarin gezocht kan worden. “Search engine” is het Engelse woord voor zoekmachine. De meeste gebruikte search engine op het internet is Google.

Search engine marketing
Bij search engine marketing is het doel een website te laten stijgen in de ranking van de search engines (zowel betaald als niet betaalde resultaten). Dit wordt behaald door het inzetten van verschillende technieken zoals SEO en SEA

Search engine optimalisatie
Bij search engine optimalisatie worden verschillende technieken ingezet met als doel een website te laten stijgen in de search engine resultaten.

Search engine optimization
Search engine optimization is de Engelse term voor zoekmachine-optimalisatie. Hierbij worden verschillende technieken ingezet met als doel een website te laten stijgen in de zoekmachineresultaten.

SEO
SEO is de afkorting voor Search Engine Optimization. Hierbij gaat het om het inzetten van verschillende technieken met als doel een website te laten stijgen in de zoekmachineresultaten. “SEO” is de meestgebruikte vakterm om het vakgebied van zoekmachineoptimalisatie aan te duiden.

SEO Advies
SEO advies om beter vindbaar te worden met jouw website. SEO advies kan gaan over technische implementaties, aanpak en strategie.

SEO-marketing

SEO-marketing is een verzamelnaam voor zoekmachine-adverteren en zoekmachine-optimalisatie.

SEO-optimalisatie
SEO-optimalisatie is het verbeteren van de positie van een website in de zoekmachineresultaten met behulp van verschillende technieken.

Sociale Media Marketing
Deze vorm van marketing maakt gebruik van media zoals sociale netwerken, blogs, forums en/of wiki’s om in contact te komen met een specifieke doelgroep. Het doel is om een product te promoten, de merkbeleving of reputatie van een bedrijf te beïnvloeden of te zorgen voor meer verkoop.

SWOT analyse
Een analyse van een bedrijf of product waarbij wordt gekeken naar: 1. Strengths (sterke punten), 2. Weaknesses (zwakke punten), 3. Opportunities (kansen), en 4. Threaths (bedreigingen).

Unique Selling Point (USP)
De unieke eigenschappen van een product of dienst. Hierdoor onderscheidt het product zich van andere producten of diensten in dezelfde branche. Het is voor je marketing van belang om het USP van je merk, product of dienst scherp te hebben.

Webdesign
Het vormgeven en ontwikkelen van websites en andere communicatie-uitingen op internet.

Webdesignbureau
Een webdesignbureau is gespecialiseerd in het vormgeven en ontwikkelen van websites en andere communicatie-uitingen op internet.

Webdesigners
Webdesigners zijn ontwerpers die gespecialiseerd zijn in internet. Zij houden zich bezig met het vormgeven en ontwikkelen van websites en andere communicatie-uitingen op internet. Een webdesigner is vaak verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de bouw van een website. Als een webdesigner niet ontwerpt, noemen we het een ‘front-end developer’.

Webdevelopment
Webdevelopment is de verzamelnaam voor het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Webmarketing
Webmarketing is een verzamelnaam voor het onder de aandacht brengen van een bedrijf, product of dienst via internet. Het is een verouderde term voor ‘online marketing’.

Webshop
Een winkel op internet. Een webshop biedt fysieke of digitale producten. Na betaling worden deze thuisgestuurd of kunnen ze worden gedownload.

Websitemarketing
Websitemarketing is een verzamelnaam voor de verschillende marketingactiviteiten die ondernomen kunnen worden om een website onder de aandacht te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan zoekmachine-optimalisatie, e-mailmarketing en banners.

Website-optimalisatie
Bij website-optimalisatie worden technieken ingezet om de conversie van een website te verbeteren. Website-optimalisatie wordt ook wel conversie-optimalisatie genoemd.

Weblog
Een weblog, of blog, is de benaming voor een website waarop regelmatig nieuwe berichten geplaatst worden. Er bestaan websites die uitsluitend bestaan uit een weblog, maar voor bedrijven is een weblog vaak een onderdeel van het grotere geheel (de corporate website). Op een weblog worden nieuwsberichten en informatieve artikelen die te maken hebben met de diensten of producten van het bedrijf gedeeld. Een weblog is een middel om te informeren, een website levendig te houden en je te onderscheiden als expert binnen je vakgebied.

Webwinkel
Een winkel op internet. In een webwinkel worden fysieke of digitale producten aangeboden, welke na betaling worden thuisgestuurd of kunnen worden gedownload.

WordPress
Een belangrijk CMS en blogsysteem voor het beheren van websites. WordPress is open-source en kan gratis worden gebruikt. Voor het CMS zijn vele gratis en betaalde thema’s en plugins beschikbaar. Veel webdesign-bureaus ontwikkelen ook zelf websites in WordPress. WordPress is al jaren één van de meest populaire systemen om websites in te bouwen.

Zoekmachine-adverteren
Het inzetten van betaalde advertenties in zoekmachines, bijvoorbeeld via Google AdWords.

Zoekmachine-optimalisatie
Bij zoekmachine-optimalisatie worden verschillende technieken gebruikt die er voor zorgen dat een website een hoge positie behaalt in de organische zoekresultaten van de zoekmachine.

Zoekmachinepositionering
Bij zoekmachinepositionering gaat het om een website te laten stijgen in de zoekmachineresultaten. Met verschillende technieken kan de positionering in de zoekmachineranking flink verbeterd worden.

Zoekterm
Dit zijn de woorden die ingevuld worden in een zoekmachine om tot een bepaald zoekresultaat te komen. Een zoekterm kan uit meerdere woorden bestaan. Daarom geniet dit woord de voorkeur boven ‘zoekwoord’ wat impliceert dat er op slechts één woord gezocht wordt.

Zoekwoord
Zoekwoord is een ander woord voor keyword. Deze term wordt gebruikt om een zoekopdracht te omschrijven waarop mensen zoeken in de zoekmachines.

Over de auteur

Forresult - Online marketing partner

De medewerkers van Forresult delen hun kennis en ervaring met u. Praktische tips, nieuwe verkooptechnieken en succesvolle cases komen voorbij op ons blog.

Geplaatst in:

 

Maak kennis met ForResult!

Graag leren we jou kennen. Vertel ons wat jij wilt bereiken. Dan geven we je sowieso een aantal bruikbare tips. Wil je een demo van ons syteem, wil je een prijsopgave, heb je specifieke vragen?  Laat het ons weten. Ons team staat voor je klaar!

Neem direct contact op